ឆ្ងល់ម៉េចក៏មើលចិត្តគ្នា៥០ឆ្នាំទើបចូលរោងការ តាមពិតមិនមែនចឹងទេ ពេលនេះដឹងការពិតហើយ
ដឹងរយៈពេលដែលគាត់មើលចិត្តគ្នាចំហមាត់ធ្លុង មិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេ ទំរាំសម្រេចចិត្តចូលរោងការគឺមើលចិត្តគ្នារហូតដល់...
ថ្មីទៀតហើយមិនធ្លាប់ជួបជិះសុទ្ធតែឡានទំនើប បែរឈ្លោះគ្នារឿងជំពាក់លុយមិនសង ខឹងពេកទើបនារីជាសង្សារដោះស្បែកជើងកែងម៉ា`ត់ក្បា`លខាងប្រុសម៉ាទំ`ហឹ`ង(មានវីដេអូ)
ក្តៅចិត្តរឿងគេរិះគន់ប្ដីស្រលាញ់អាវជាងប្រពន្ធ ស្រាប់តែនីឡាចេញចង្អុលឈ្មោះអ្នកដៀ`មដា`មនិងទុកពេលឱ្យ៣ថ្ងៃ ដោយនាងព្រមា`នថា...(មានវីដេរអូ)